Училищен психолог

Д-р Таня Илиева – училищен психолог

имейл: tanya@tanya.bg

телефон  0888422158

Основни функции на училищния психолог:

В своята работа училищният психолог изпълнява следните дейности/функции:

 1. Диагностична:
  • диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;
  • диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.
 2. Консултативна:
  • Консултиране на ученици:
   • с проблеми, свързани с тяхното поведение;
   • с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;
   • на психичното, личностното и интелектуалното им развитие
   • с проблеми в личната сфера
  • Консултиране на учители:
   • професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.
  • Консултиране на родители:
   • по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието на в тийнейджърска възраст
 1. Работа в група:
  • С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици;
 2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.
 3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология.

Индивидуалните консултации с родители се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни.

Посещенията в часове на класа се осъществяват при предварителна заявка на темата от класен ръководител или ученици.