Педагогически състав

Начален етап:
Таня Йорданова – старши учител
Диляна Колова – учител
Антоанета Иванова – старши учител
Диана Георгиева – старши учител
Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Ростислава Димова – главен учител
Невенка Яначкова – старши възпитател

Български език и литература:
Павлин Петков – старши учител
Мариела Николова – старши учител
Кристиана Тодорова – учител
Полина Радева – Захариева – учител

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова – старши учител;
Галина Каракашева – старши учител;
Снежанка Ченкова – старши учител информатика и инф. технологии
Десислава Грозева – учител математика и информатика 

Английски език:
Елена Гинева – учител
Тодорка Каменова– учител

Немски език:
Мария Нанева – учител

Природни науки:
Емилия Манолова – главен учител биология и човекът и природата
Марияна Христова – старши учител химия и физика

История и цивилизация и философски цикъл:
Елена Доникян – старши учител
Виолета Кирилова – старши учител история и цивилизация

География и икономика:
Катя Янкова – старши учител

Икономически дисциплини:

Катя Вучкова – учител

Музика:
Николай Николаев – старши учител
Екатерина Костадинова-Иванова – учител

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева – учител

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева – старши учител
Иван Стоянов – старши учител
Катя Бахчеванска – учител

Логопеди и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Цветелина Максимова – ресурсен учител