Педагогически състав

Начален етап:
Златинка Бонева – старши учител
Петя Иванова – старши учител
Таня Йорданова – старши учител
Емилия Седевчова – учител
Диляна Колова – учител
Антоанета Иванова – старши учител
Диана Георгиева – старши учител
Мария-Светослава Бориславова – учител
Светлана Стоянова – старши учител
Станислава Дюлгерова – възпитател
Ростислава Димова – старши възпитател
Велина Николова – възпитател
Невенка Яначкова – старши възпитател
Ботьо Ушатов – възпитател
Даниела Юрукова – възпитател

Български език и литература:
Мариела Николова – старши учител
Кристиана Тодорова – учител
Ралица Сергиева – учител

Математика и информатика:
Мариянка Тинкова – старши учител;
Галина Каракашева – старши учител;
Снежанка Ченкова – старши учител
Десислава Грозева – учител

Английски език:
Ралица Драйчева – учител
Марин Савов – учител
Даниела Петрова – старши учител
Елена Гинева – учител

Немски език:
Мария Нанева – учител

Природни науки:
Емилия Манолова – главен учител биология и човекът и природата
Марияна Христова – старши учител химия и физика

История и цивилизация и философски цикъл:
Елена Доникян – старши учител
Виолета Кирилова – старши учител история и цивилизация

География и икономика:
Здравка Топчева – учител

Икономически дисциплини:

Катя Вучкова – учител

Музика:
Николай Николаев – старши учител
Екатерина Костадинова-Иванова – учител

Изобразително изкуство и технологии:
Ирена Георгиева – учител

Физическо възпитание и спорт:
Рени Делчева – старши учител
Иван Стоянов – старши учител
Катя Бахчеванска – учител

Логопеди и ресурсни учители:
Мария Нанева – логопед
Боряна Траянова – ресурсен учител
Цветелина Максимова – ресурсен учител

Учители ГЦОУД V-VII клас:
Павлин Петков – старши възпитател
Милена Първанова – старши възпитател
Калинка Кирова – старши възпитател
Петя Георгиева – възпитател